Ministè enteryè - Teritwa Britanik Oseyan Endyen - Zile Chagòs yo


We Are Digital ap travay an patenarya ak Ministè enteryè a pou bay sipò dijital ki nesesè anpil pou moun ak fanmi ki elijib pou aplike pou nouvo wout enskripsyon Chagosyen pou moun ki desandan Chagosyen yo.

Drapeau du commissaire du territoire britannique de l'océan Indien
Carte des îles Chagos

Istwa Chagosyen an

'Chagosyen' se moun ki te fèt nan BIOT  (Zile Chagos) ak desandan yo. Ant 1968 ak 1973 gouvènman Wayom Ini an retire moun ki soti nan  BIOT li relokalize yo nan Moris ek Sichèl. Apre yo pase Lwa sou Teritwa Britanik lòt bò dlo yo (2002), anpil moun ki te fèt sou BIOT ak pitit yo te vin sitwayen Britanik e yo demenaje ale rete nan Wayom Ini.

Elijiblit

Ministè enteryè a te idantifye moun ki ta ka elijib epi yo pral kapab aplike pou vin yon sitwayen Britanik ak yon sitwayen Britanik teritwa aletranje (BOTC) atravè wout enskripsyon Chagosyen si:

  • Yo se yon desandan dirèk yon moun ki te fèt sou zile yo ki kounye a fòme Teritwa Britanik Oseyan endyen an (BIOT), epi
  • Yo pa deja yon sitwayen Britanik oswa yon BOTC

Nouvo sèvis Asistans nimerik la pou Wout enskripsyon Chagosyen pou moun ki desandan Chagosyen yo louvri kounye a. Si aplikan an se yon adilt (ki gen plis pase 18 an), sila yo ki vle itilize sèvis sa a ap gen senk ane k ap demare apati 23 novanm pou l aplike. Si aplikan an se yon timoun (ki poko gen 18 an), li pral gen jiska 23yèm anivèsè nesans l pou aplike.

Nou isit la ede w


Nou ka ede w ranpli fòm ki nesesè pou aplike.

Orè ouvèti:

Orè Sèvis UK - Lendi-Vandredi, 9am-5pm (eksepte jou ferye labank UK)

Orè sèvis Moris/Sesel - Lendi-Vandredi, 2pm-10pm
(eksepte jou ferye labank UK)

Si ou ta renmen sipò, tanpri rele nou sou swa:

Seychelles Local: (+248) 0800 132

Lokal Morisyen: 8020490067

Pou aplikan sa yo ki baze kounye a nan UK a, tanpri rele nou gratis nan 0808 169 810.

Si ou ta prefere nou kontakte ou oswa ou baze deyò Sesel, Moris, oswa Wayòm Ini a, tanpri voye yon mesaj nou atravè nimewo WhatsApp ki anba a, bay non ou, nimewo kontak ak nou pral rele ou.

WhatsApp: +44 07584739395

Si w pa gen aksè a WhatsApp, tanpri klike sou lyen pou kontakte nou anba a epi ranpli fòm kontak la.

 

Kontakte nou

We Are Digital logo